POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” u čijem vlasništvu je sajt nsekodinar.rs čuva privatnost svih posetilaca i posetiteljki ovog sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti njihove lične podatke. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja je pred Vama kako biste razumeli način na koji koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

Načelno, možete posetiti sajt nsekodinar.rs bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naš server registruje imena domena, ali ne i email adrese posetilaca/posetiteljki internet sajta i druge podatke koji bi Vas mogli identifikovati. Vaše lične informacije tražimo jedino prilikom prijave predloga za uređenje javne površine. U ovom formularu tražićemo Vaše podatke pomoću kojih možete biti identifikovani kao što su Vaše lično ime i email adresa. Ukoliko ne želite da Vaše lično ime bude prikazano i drugim korisnicima i korisnicama sajta, molimo Vas da tu opciju označite. Nažalost, ukoliko nam ne pružite ovu informaciju, Vaš predlog neće biti prosleđen Gradskoj upravi Grada Novog Sada.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice i slično. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj, kao i izvestili donatore o posetama. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i email adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem emaila). Kao što smo napomenuli u prethodnom odeljku, Vaše lične informacije,  pomoću kojih možete biti identifikovani, kao što su Vaše lično ime i email adresa, tražimo jedino prilikom prijave predloga za uređenje javne površine. Ukoliko ne želite da Vaše lično ime bude prikazano i drugim korisnicima/ama sajta, molimo Vas da tu opciju označite. Vašu email adresu koristićemo isključivo za slanje obaveštenja o statusu predloga koji ste prijavili. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite putem email adrese izzsns@gmail.com.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici/e, državni organi, naši pravni sledbenici ili lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg Internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici i korisnice

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima/ama koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše.

 

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie.

Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a.